Bli Medlem

Slik blir du medlem

 • Du fyller ut og sender inn søknadsskjemaet nedenfor.
 • Vi bekrefter mottak av søknaden i løpet av en uke.
 • Du er velkommen på en temakveld dersom du vurderer å bli medlem. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Medlemsbetingelser

Som medlemmer i foreningen kan opptas personer som

 • er enslige
 • har utdanning utover videregående skole, og har allsidige interesser
 • er mellom 60 og 80 år

Styret har ansvaret for å ta opp nye medlemmer, og kan i særlige tilfeller gjøre unntak for aldersreglene som nevnt ovenfor. Det forventes at medlemmene er aktive i foreningen og bidrar til å oppnå foreningens formål. Medlemmene skal vise gjensidig respekt, hensynsfullhet og real opptreden overfor hverandre.

Foreningen kan ikke godta følgende:

 • aggressiv, voldelig eller annen sjenerende adferd
 • alkohol- eller narkotikamisbruk
 • misbruk av kunnskaper om andre medlemmers personlige forhold
 • misbruk av medlemskapet i foreningen eller av medlemslista

Årskontingenten er i år kr. 450.-

Søknadsskjema

Felter merket (*) er nødvendige for å få søknaden vurdert.

  Om meg

  EnsligSkiltEnkeEnkemann

  Fullt navn *

  Født

  (åååå)

  Adresse

  Postnummer

  Sted

  E-post

  Telefon privat *

  Telefon arbeid

  Telefon mobil

  Yrke og utdanning

  Yrke *

  Utdanning

  Arbeidssted

  Interesser, sosialt engasjement og lignende

  Hvorfor jeg vil være medlem i Concordia