Bli Medlem

Slik blir du medlem

  • Du fyller ut og sender inn søknadsskjemaet nedenfor.
  • Vi bekrefter mottak av søknaden i løpet av en uke.
  • Du er velkommen på en temakveld dersom du vurderer å bli medlem. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Medlemsbetingelser

Som medlemmer i foreningen kan opptas personer som

  • er enslige
  • har utdanning utover videregående skole, og har allsidige interesser
  • er mellom 55 og 75 år

Styret har ansvaret for å ta opp nye medlemmer, og kan i særlige tilfeller gjøre unntak for aldersreglene som nevnt ovenfor. Det forventes at medlemmene er aktive i foreningen og bidrar til å oppnå foreningens formål. Medlemmene skal vise gjensidig respekt, hensynsfullhet og real opptreden overfor hverandre.

Foreningen kan ikke godta følgende:

  • aggressiv, voldelig eller annen sjenerende adferd
  • alkohol- eller narkotikamisbruk
  • misbruk av kunnskaper om andre medlemmers personlige forhold
  • misbruk av medlemskapet i foreningen eller av medlemslista

Søknadsskjema

Felter merket (*) er nødvendige for å få søknaden vurdert.

Om meg
EnsligSkiltEnkeEnkemann

Fullt navn *

Født
(åååå)

Adresse

Postnummer

Sted

E-post

Telefon privat *

Telefon arbeid

Telefon mobil

Yrke og utdanning

Yrke *

Utdanning

Arbeidssted

Interesser, sosialt engasjement og lignende

Hvorfor jeg vil være medlem i Concordia