Velkommen til venneforeningen Concordia

  • Er du singel, har du opplevd samlivsbrudd eller er du blitt enke/enkemann?
  • Ønsker du å treffe nye venner og bygge opp et sosialt nettverk av begge kjønn?
  • Liker du å delta i allsidige og spennende aktiviteter?

Concordia er et sosialt nettverk av ca 200 kvinner og menn med varierende utdannelse og interesser. Aldersgrensen for inntak er 55-70 år. Vi ønsker flere menn velkommen.

Foreningen tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Aktiv deltakelse er en forutsetning for at du får glede av medlemskapet. Alle aktiviteter er basert 100 % på frivillig arbeid og arrangeres til selvkostpriser eller er gratis. Ditt engasjement har betydning for deg selv, de du møter i foreningen og for aktiviteter i gruppene. Det er kontaktpersoner blant medlemmene son har ansvar for de ulike gruppene.